Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hànhTrung ương khóa XII

Sáng ngày 12/11, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đ/c Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Hồ Quang Bửu – TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể huyện và bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND các xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt một số văn bản chính, đó là: Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng Quốc gia; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 35; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tội phạm, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam…


Quang cảnh Hội nghị

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2018 của Ba Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hướng dẫn số 21–HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kiểm điểm,đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tiếp tục xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế của huyện, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các đồng chí cấp ủy huyện, lãnh đạo các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, thực hiện kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, đặc biệt là công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2020 – 2025), gắn với thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019 theo kế hoạch đề ra./.

Nguồn tin: Văn phòng Huyện Ủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: